Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκπαίδευση – Υποστήριξη

Η εκπαίδευση και η υποστήριξη αποτελούν βασικό παράγοντα της επιλογής εξοπλισμού.
Εξοπλισμός όπως οι Γεωδαιτικοί Σταθμοί , τα GPS,  τα 3D Scanner και τα UAV απαιτούν εκπαίδευση και υποστήριξη για τη σωστή λειτουργία τους και την αποφυγή χαμένων εργατοώρων στο πεδίο.

Έδρα της εταιρείας είναι το Ρέθυμνο της Κρήτης αλλά μπορούμε επίσης να παρέχουμε εκπαίδευση των πελατών μας σε οποιαδήποτε άλλη πόλη.

Η ΤΟΠ.Ε.Κ. είναι εταιρεία που επενδύει πολύ στην εκπαίδευση των πελατών της. Με συνεχή ενημέρωση για νέες τεχνολογίες

Έχουμε εμπλακεί σε πολλά καινοτόμα έργα σε όλο την Ελλάδα και έχουμε μεγάλη εμπειρία στην χρήση εξιδεικευμένου τοπογραφικού εξοπλισμού, όπως 3D Laser Scanners και UAV.