Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Service

Νέο πλήρως εξοπλισμένο τμήμα service τοπογραφικών οργάνων.
Το μοναδικό στην Κρήτη.
• Συντήρηση Γεωδαιτικών Σταθμών και Χωροβατες
• Επισκευές  

Στο τμήμα service υπάρχει σύστημα collimator.

Το τμήμα service μας είναι το μοναδικό στην Κρήτη και μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή του γεωδαιτικού σταθμού σας ή του χωροβάτη σας.